Ενεργειακός υαλοπίνακας: γιατί να τον προτιμήσετε

Ενεργειακός υαλοπίνακας: γιατί να τον προτιμήσετε

Τι είναι ο ενεργειακός υαλοπίνακας; Ο ενεργειακός υαλοπίνακας χρησιμοποιείται συνήθως σε διπλή - τριπλή υάλωση και κατά κύριο λόγο σε σπίτια και τα τελευταία χρόνια και καταστήματα. Η χρήση του ενεργειακού γυαλιού τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς διότι τα οφέλη από αυτό είναι μεγάλα. Αναφορικά, η ενέργεια που εξοικονομείται με τη σωστή τους χρήση μπορεί να φτάσει έως και το 200% σε σχέση με ένα απλό διπλό γυαλί. Υπάρχουν διάφορα ενεργειακά γυαλιά που το κάθε ένα έχει και διαφορετικούς συντελεστές θερμομόνωσης και περατότητας φωτός. Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες οι οποίες είναι οι σκληρής επίστρωσης και οι μαλακής επίστρωσης. Ένα γυαλί ηλιακής προστασίας υψηλής απόδοσης σκληρής επίστρωσης, είναι το SunGuard® HP Neutral 60/40. Αυτό είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει το κέρδος από την ηλιακή ενέργεια επιτρέποντας ταυτόχρονα τη μέγιστη…
Read More