Ειδικές κατασκευές

Ειδικές κατασκευές

Γυάλινο πατάρι σε ημιόροφο και γυάλινα πατήματα σκάλας σε μεζονέτα

Ειδικές κατασκευές

Κρύσταλλα κομμένα σε λωρίδες και τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο για να παρουσιάσουμε αποτέλεσμα γυάλινου πύργου